fbpx

Revision af regnskab – hvornår skal man have lavet revision?

del på

Revision
Revision er en vigtig proces, der hjælper med at sikre, at en virksomheds regnskab er pålideligt. Revision kan dog også være en dyr og tidskrævende proces. Mange virksomheder har ikke revisionspligt, men hvornår er det så et krav at regnskabet skal revideres? Det kigger vi nærmere på her.

Hvornår skal man have lavet revision?

Som virksomhedsejer eller direktør i en SMV (små og mellemstore virksomheder), skal man have styr på reglerne for, hvornår ens virksomhed skal have lavet revision eller hvorvidt opstilling af regnskabet er tilstrækkeligt.

Revision er en vigtig proces, der hjælper med at sikre, at virksomhedens regnskab er korrekt og pålideligt. Men det kan også være en dyr og tidskrævende proces for SMV’er, så det er vigtigt at kende de regler og undtagelser, der gælder for revision.

Reglerne for revision afhænger af størrelsen af virksomheden og dens økonomiske aktiviteter. Derfor har vi samlet et overblik over de generelle retningslinjer for fravalg af revision.

Fravalg af revision

Hvis selskabet to år i træk overskrider mindst to af følgende tre kriterier, skal der laves revision:

 • En balance på mere end 4 millioner kroner kan kræve revision af virksomhedens regnskaber.

 • En nettoomsætning på mere end 8 millioner kroner kan kræve revision af virksomhedens regnskaber.

 • Hvis virksomheden har gennemsnitligt mere end 12 ansatte, kan der være krav om revision af regnskaberne.

Det er dog vigtigt at bemærke, at der er undtagelser og forskellige regler afhængigt af virksomhedens størrelse og type.

Revision kan ikke fravælges:

 • Hvis der er mindst én revisionserklæring med forbehold eller anmærkninger i de seneste to regnskabsår.

 • Hvis virksomheden har modtaget støtte eller tilskud fra det offentlige, der overstiger en hvis tærskel.

 • Hvis der er særlige forhold i virksomheden, som kræver revision, fx hvis virksomheden er i en risikobetonet branche eller har komplekse transaktioner.

 • Hvis en offentlig myndighed eller tilsynsmyndighed kræver revision, fx Skattestyrelsen eller Finanstilsynet.

Hvis en SMV er en del af en koncern, kan reglerne for revision være anderledes, da koncernens størrelse kan påvirke kravene til revision.

Det er vigtigt at bemærke, at selvom SMV’er kan fravælge revision, betyder det ikke, at de kan undgå at følge andre regler og krav. SMV’er skal stadig overholde lovgivningen og sørge for, at deres regnskab er korrekt og pålideligt. Hvis en SMV vælger at fravælge revision, kan det være en god ide at få rådgivning fra en revisor eller en anden økonomisk rådgiver for at sikre, at de stadig følger reglerne og kravene.

I sidste ende er det vigtigt for SMV’er at forstå, hvornår de er forpligtet til at få lavet revision af deres regnskab og at overholde loven.

Hvorfor vælge revision?

Hvis en SMV vælger at få lavet revision af deres regnskab, er det en klar fordel at have en revisor, der har erfaring med SMV’er og deres specifikke behov. En revisor med erfaring i SMV’er vil typisk have en god forståelse af SMV’ers udfordringer og vil kunne rådgive virksomheden på en måde, der passer til deres størrelse og aktiviteter.


Fordele:

 •  Større sikkerhed og troværdighed i forhold til virksomhedens regnskab og finansielle rapportering.

 •  Identifikation af fejl og mangler i regnskabet, som kan rettes op på og forebygge fremtidige problemer.

 • Styrket forhold til interessenter, herunder banker, kreditorer, investorer og potentielle samarbejdspartnere, som kan have større tillid til virksomhedens regnskab og økonomiske situation.

 • Bedre beslutningsgrundlag for virksomhedens ledelse, da revisionen kan give indsigt i virksomhedens økonomi og forretningsgang.

 • Overholdelse af lovgivningsmæssige krav og forpligtelser, hvilket kan undgå bøder og andre konsekvenser.

 • Mulighed for at forbedre intern kontrol og processer i virksomheden, som kan bidrage til effektivitet og lønsomhed.

 • Forebyggelse og opdagelse af økonomisk kriminalitet, som kan have alvorlige konsekvenser for virksomheden og dens omdømme.


Fordelene ved revision, såsom større sikkerhed og troværdighed i regnskabet, bedre beslutningsgrundlag og styrket forhold til interessenter, kan være særligt vigtige for SMV’er, der ofte er mere sårbare over for finansielle risici og usikkerhed.

På den anden side kan omkostningerne og tidsforbruget ved revision, samt begrænsningerne i forhold til ledelsens handlemuligheder og beslutninger, være en ulempe for SMV’er, der allerede har begrænsede ressourcer og ønsker at opretholde en agil forretningsmodel.

Generelt set kan SMV’er overveje at få lavet revision, hvis de ønsker at forbedre deres interne kontrol og processer, styrke deres forhold til interessenter og/eller opfylde lovgivningsmæssige krav. Det kan også være en god idé at konsultere en revisor eller en anden professionel for at afgøre, om revision er relevant og gavnlig for den pågældende virksomhed.

Du skal bruge en godkendt revisor, hvis dit regnskab skal revideres

Hvis din virksomhed er underlagt revision, skal revisionen udføres af en godkendt revisor. Revisor er ikke en beskyttet titel, og derfor er det vigtigt at være opmærksom på, om din revisor er godkendt eller ej. Du kan læse mere om hvad en godkendt revisor er her.

Skal du bruge en godkendt revisor til revision af dit regnskab, eller andre erklæringer? Eller måske føler du at honoraret hos din revisor er stukket helt af? 

Så tilbyder vi at sende en revisormægler ud til dig, som kigger på hvad du betaler for de ydelser du får, gennemgår virksomhedens behov og dine forventninger til en revisor. 

Herved kan vi finde den helt rigtige løsning til netop din virksomhed, både når det gælder branchekendskab, kemi og selvfølgelig også prisen. 

Læs også

Vil du have hjælp til at finde den helt rigtige revisor?

Så lad os finde det rigtige match!

Lad os starte med en kort samtale