fbpx

Hvad er egenkapital?

del på

Egenkapitalen viser en virksomheds værdi, og kan være en indikator på hvorvidt virksomheden har en sund økonomi eller ej. Men hvad består egenkapitalen af, og hvorfor er det vigtigt at forstå dens betydning? Vi giver dig her en kort forklaring på, hvad egenkapital er, hvordan den opgøres og hvordan en virksomheds egenkapital er en indikator på den økonomiske sundhed i din virksomhed.

Hvad er egenkapital?

Egenkapital er den del af virksomhedens samlede økonomiske værdi, der tilhører ejerne eller aktionærerne. Den repræsenterer det beløb, der er tilbage, når virksomhedens gæld er fratrukket dens aktiver. I grove træk kan den altså siges, at egenkapitalen er penge som virksomheden “skylder” ejerne.

Egenkapitalen udgør virksomhedens økonomiske grundlag og er afgørende for dens stabilitet og langsigtet vækst.

Hvordan opgøres egenkapital?

Egenkapital opgøres ved at trække virksomhedens gæld fra dens aktiver.

Aktiver er ting som virksomheden ejer, og inkluderer bl.a. biler, ejendomme, maskiner, lagerbeholdning og værdipapirer.

Virksomhedens gæld omfatter eksempelvis lån, gæld til kreditorer og eventuelle forpligtelser over for tredjepart.

Denne opgørelse foretages normalt ifm. virksomhedens årsregnskab, og kan ses under balancen, hvor både aktiver og passiver (gæld) fremgår.

Hvorfor er egenkapital et passiv i regnskabsbalancen?

I regnskabsbalancer er egenkapitalen angivet som et passiv. Dette skyldes, at egenkapital repræsenterer ejernes krav på virksomhedens ressourcer, efter at alle forpligtelser er opfyldt – altså virksomhedens værdi efter gælden er fratrukket.

Passiver er typisk midler, der skal betales tilbage eller opfyldes på et senere tidspunkt, og egenkapitalen udgør derfor en del af denne forpligtelse over for aktionærerne.

Hvad er forrentning af egenkapital?

Forrentning er den økonomiske gevinst eller afkast, som en investering eller kapital genererer over en given periode. Det er et mål for, hvor godt en investering præsterer i form af indtjening ift. den oprindelige investering. Forrentning kan udtrykkes enten som en procentvis stigning eller som en absolut værdi.

Hvorfor er egenkapital vigtig?

Udover at vise virksomhedens værdi og økonomiske sundhed, er en stærk egenkapital vigtig bl.a. ifm.:

  • Finansiering: Egenkapital er den del af virksomhedens finansiering, som ejerne selv bidrager med. En god egenkapital betyder, at virksomheden ikke er nær så afhængig af lån eller eksterne investorer. En tilstrækkelig egenkapital giver virksomheden mulighed for at finansiere sine operationer, investeringer og vækst uden at skulle tage påtage sig store mængder gæld eller pådrage sig høje renteomkostninger.

  • Risikostyring: Egenkapital fungerer som en sikkerhedsmargin for virksomheden. Hvis virksomheden står over for tab eller økonomiske udfordringer, kan egenkapitalen absorbere en del af disse tab og bidrage til at beskytte virksomhedens overlevelse.

  • Vækstmuligheder: En tilstrækkelig egenkapital giver virksomheden mulighed for at udnytte vækstmuligheder. Det kan omfatte at finansiere nye projekter, ekspandere til nye markeder eller investere i udvikling. Egenkapital gør det også lettere at tiltrække yderligere finansiering fra investorer, da det viser virksomhedens soliditet og ejernes tillid til virksomheden.

Hvad er negativ egenkapital?

Negativ egenkapital opstår, når virksomhedens samlede gæld overstiger dens samlede aktiver. Det betyder, at virksomhedens forpligtelser til tredjeparter er større end dens ejendele og ressourcer, og at der ikke er tilstrækkelig værdi tilbage til ejerne. Det resulterer i en negativ værdi for egenkapitalen.

Der er flere årsager til, at en virksomhed kan opleve negativ egenkapital:

  • Tab og underskud: Ved gentagne tab eller underskud kan egenkapitalen blive negativ over tid. Hvis virksomheden ikke genererer tilstrækkelig indtjening til at dække omkostninger, gældsbetalinger eller andre forpligtelser, vil egenkapitalen gradvist falde og ende i en negativ tilstand.

  • Overbelåning: Hvis en virksomhed har optaget store mængder gæld uden tilstrækkelig indtjening til at dække den, kan egenkapitalen blive negativ. Dette kan ske, når en virksomhed har foretaget store investeringer eller ekspanderet hurtigt, ved at finansiere aktiviteterne primært gennem gæld.

  • Tab af værdi på aktiver: Hvis virksomhedens aktiver, såsom ejendom eller investeringer, mister værdi hurtigere end forventet, kan det føre til en negativ egenkapital. For eksempel kan nedgang i ejendomspriser eller en værdiforringelse af et selskabs investeringer have en negativ indvirkning på egenkapitalen.

Hvordan håndterer man negativ egenkapital?

Det er vigtigt at bemærke, at negativ egenkapital kan være en alvorlig situation for en virksomhed. Det kan have betydelige konsekvenser. Kreditorer og investorer kan være tilbageholdende med at låne eller investere i en virksomhed med negativ egenkapital.

Negativ egenkapital kan påvirke virksomhedens kreditværdighed og evne til at opretholde gunstige kreditbetingelser. Ydermere kan negativ egenkapital indikere økonomisk ustabilitet og være et tegn på risiko for virksomhedens insolvens eller konkurs.

For at tackle disse udfordringer er det vigtigt for virksomheder med negativ egenkapital at udvikle og implementere en omfattende turnaround-plan, der fokuserer på at forbedre indtjeningen, reducere gælden, tiltrække investorer eller kapital og genopbygge en sund økonomisk situation. 

Hvis en virksomhed har problemer med negativ egenkapital, er det vigtigt at have en stærk revisor i ryggen, der kan rådgive og hjælpe med at lave en plan for, hvordan virksomhedens økonomi kommer på ret kurs igen.

Savner du rådgivning fra din revisor?

Uanset om din virksomhed har problemer med egenkapitalen, eller om du generelt savner rådgivning og sparring, kan vi hjælper dig med at finde den perfekte revisor til netop din virksomheds behov. 

I mere end 30 år har Revisormægleren rådgivet og hjulpet over 3000 danske virksomheder med at skifte til en ny revisor, som er et bedre match for deres virksomhed – både ift. branchekendskab, kemi og selvfølgelig også pris.

Vi samarbejder med godkendte revisorer i alle størrelser, som vi kender indgående. Samtidig sætter vi os grundigt ind i din virksomhed, så vi ved, hvad den har brug for.

Det er din sikkerhed for, at vi kan finde det helt rigtige revisormatch, som passer præcis til din virksomheds behov. Samt at skiftet sker nemt, gnidningsløst og ikke kræver en masse tid og ressourcer.

Resultatet er, at du får en stærk revisor i ryggen, så du nemmere kan udvikle og vækste din forretning til det, du drømmer om.

Læs også

Vil du have hjælp til at finde den helt rigtige revisor?

Så lad os finde det rigtige match!

Lad os starte med en kort samtale