fbpx

Skift af revisor – så nemt er det

del på

Mange holder igen med et skift af revisor, fordi de frygter, at selve revisorskiftet er både besværligt og tidskrævende. Men faktisk kræver det kun en underskrift fra dig på en samarbejdsaftale med din nye revisor. Så klarer den nye revisor resten.

Det er klart, at det kan synes som en stor og tidskrævende beslutning at skifte revisor. For din nuværende revisor kender jo dit firma og har tit haft indflydelse på de administrative arbejdsgange i virksomheden. Samtidig er din revisor tit også direkte involveret i flere af arbejdsopgaverne. Særligt hvis du har valgt at lægge bogføringen over til revisoren.

Og vi ved jo alle, hvor svært det er at få kørt nye arbejdsgange og nye folk ind i vores forretning. Samt hvor tidskrævende det er for os at gøre det.

Et nemt skift af revisor

Men i praksis er det langt nemmere at skifte revisor, end du forventer.

Faktisk er alt, hvad du behøver at gøre:

  1. Indgå en samarbejdsaftale med din nye revisor.
  2. Revisoren indkalder til en generalforsamling.
  3. Revisoren tager sig af alt det resterende arbejde.


Så i praksis kan et skift af revisor klares ved, at du underskriver samarbejdsaftalen.

Indgå en samarbejdsaftale med din nye revisor

En samarbejdsaftale med den nye revisor opstiller rammerne for det fremtidige samarbejde.

Her er det vigtigt, at du får udspecificeret, hvem der gør hvad, og hvem der har ansvaret for, at det bliver gjort til tiden. F.eks. hvem der i praksis står for firmaets kvartalsafslutning og momsindberetning. Samt om du får en rettidig påmindelse fra revisoren, hvis du ikke har færdiggjort bogføringen til tiden. Eller ikke har afleveret alle bilag til revisoren, hvis det er dem, som står for bogføringen.

Når der er klarhed om arbejdsfordelingen – selv ned i de mindste detaljer – er der mindre risiko for, at det går galt. Eller at I ender med at komme op at diskutere om, hvis skyld det nu er, hvis en vigtig deadline er blevet misset.

Afhold en generalforsamling, hvor revisorskiftet vedtages

Så snart du har underskrevet samarbejdsaftalen, vil den nye revisor indkalde til en – eventuelt ekstraordinær – generalforsamling. Her bekræfter bestyrelsen valget af den nye revisor.

I kan naturligvis også indkalde til generalforsamling, som I plejer, hvis revisorskiftet sker til f.eks. afslutningen af et regnskabsår.

Revisoren tager sig af alt det resterende arbejde

Så snart generalforsamlingen har været afholdt, kan den nye revisor gå i gang med at indhente oplysninger og eventuelle materialer fra jeres gamle revisor.

Samt holde et indledende opstartsmøde med dig og din administration. Så kan I få sat det fremtidige samarbejde på skinner. Og de folk, som skal arbejde sammen på hver side af bordet, kan møde hinanden, og få sat ansigt på dem, de skal samarbejde med i fremtiden.

Samtidig sørger den nye revisor for at melde revisorskiftet til Erhvervs- & Selskabsstyrelsen. De kan også sørge for at indsende den lovpligtige begrundelse for revisorskiftet, hvis det er sket inden udløbet af den periode, som den tidligere revisor var valgt for.

Altså kan din nye revisor stå for alt det praktiske omkring revisorskiftet. Så slipper du og dine medarbejdere for at bruge mere tid end højst nødvendigt på revisorskiftet. Ja, faktisk kan du – som sagt – nøjes med at sætte din underskrift på samarbejdsdokumentet.

Med Revisormægleren kender du allerede din nye revisor

Vælger du at få gratis hjælp fra Revisormægleren til at finde din nye revisor, kender du allerede revisoren i forvejen fra de indledende møder, I har holdt forud for aftalens indgåelse.

Det gør det både meget nemmere og meget mere trygt at skifte revisor.

Læs også

Vil du have hjælp til at finde den helt rigtige revisor?

Så lad os finde det rigtige match!

Lad os starte med en kort samtale