fbpx

Hvad er et konvertibelt gældsbrev?

del på

Et konvertibelt gældsbrev er et gældsbrev for et lån til et selskab, hvor långiveren kan vælge, hvorvidt gælden skal indfries kontant eller konverteres til andele i selskabet. Gælden kan konverteres til aktier eller andele i selskabet på et senere tidspunkt eller i henhold til specifikke betingelser, som er fastsat i gældsbrevet.

Hvad er et konvertibelt gældsbrev?

Konvertible gældsbreve bruges ofte som en måde for virksomheder at rejse kapital uden at give afkald på aktieejerandele i de tidlige stadier af selskabets liv. Det kan være mere attraktivt for en investor, at lånet kan konverteres, da det giver mulighed for at navigere i en fremtidig situation.

Hvis en ejer er nødt til at indskyde midler i sin virksomhed, kan dette også gøres med et konvertibelt gældsbrev.

Lånet kan blive tilbagebetalt kontant, hvorved man undgår skattemæssige konsekvenser, eller det kan konverteres til anparter, hvor et evt. tab er fradragsberettiget.

  • Gældskomponent: Det indeholder typisk en fast rente, en tilbagebetalingsplan og en hovedstol, der skal tilbagebetales på et bestemt tidspunkt.

  • Konverteringsklausul: Gældsbrevet fastlægger betingelserne for, hvornår og hvordan gælden kan konverteres til aktier. Dette kan omfatte konverteringsprisen, konverteringsforholdet og konverteringsperioden.

  • Aktieejerrettigheder: Når gælden konverteres til aktier, giver det investoren visse rettigheder som aktieejer, såsom stemmeret og retten til at deltage i selskabets beslutningsprocesser.

Hvornår anvendes et konvertibelt gældsbrev til finansiering?

Konvertible gældsbreve bruges typisk i følgende situationer:


Kapitaltilførsel til en start-up eller vækstvirksomhed: Investorer kan bruge konvertible gældsbreve som en måde at indskyde kapital i en start-up eller en vækstvirksomhed. Dette giver virksomheden adgang til finansiering uden at fastlægge en specifik værdiansættelse på et tidligt tidspunkt, hvilket kan være vanskeligt i opstartsperioden.


Virksomhedens kapitalbehov: Eksisterende virksomheder kan bruge konvertible gældsbreve til at tilføre kapital til deres drift eller udvidelsesprojekter. Dette kan være en alternativ finansieringskilde til traditionelle lån eller aktieemissioner.


Tiltrækning af investorer: Virksomheder kan bruge konvertible gældsbreve som et middel til at tiltrække investorer. Investorer kan være villige til at investere i virksomheden med udsigt til at konvertere deres gæld til aktier eller anparter på et senere tidspunkt, hvis virksomheden opnår succes.


Risikominimering: For investorer kan brugen af konvertible gældsbreve bidrage til at minimere risikoen. Hvis virksomheden ikke klarer sig godt, har investorerne stadig ret til at kræve tilbagebetaling af deres gæld med renter, hvilket giver en vis sikkerhed.


Udskydelse af værdiansættelse: Ved at bruge konvertible gældsbreve kan virksomheder og investorer udskyde beslutningen om virksomhedens præcise værdiansættelse. Dette kan være nyttigt, når der er usikkerhed om virksomhedens fremtidige økonomi.


Skattemæssige fordele: I visse tilfælde kan konvertible gældsbreve give skattemæssige fordele, såsom fradrag ved tab, når de konverteres til aktier eller tilbagebetales.

Hvordan udformes et konvertibelt gældsbrev?

Et konvertibelt gældsbrev er et komplekst finansielt instrument, der normalt udarbejdes med rådgivning fra finansielle eksperter, f.eks. en revisor.

Her er en oversigt over, hvordan et konvertibelt gældsbrev typisk udarbejdes:

1. Definer de grundlæggende vilkår:
Angiv den samlede gældssum, rentesatsen og betalingsbetingelserne.
Fastlæg vilkårene for konvertering til aktier, herunder konverteringskursen (prisen, hvor gælden konverteres til aktier), konverteringsdatoen og konverteringsforholdet (hvor mange aktier pr. gældsbeløb).

2. Vurder beskyttelsesklausuler: Overvej beskyttelsesklausuler for investorerne, såsom en udløsningsklausul (en bestemt begivenhed, der udløser konvertering) eller en klausul om forrang (der giver investoreren bestemt prioritering i tilfælde af likvidation).

3. Bestem eventuelle konvertibilitetsbetingelser: Indfør eventuelt betingelser, som skal opfyldes, før konvertering kan finde sted, f.eks. en bestemt omsætning, en investeringsrunde eller en tidsramme.

4. Indfør vilkår for tilbagebetaling: Fastlæg, om gælden kan tilbagebetales i kontanter eller aktier, og om der skal betales renter, før konvertering finder sted.

5. Udarbejd dokumentation: Lav de nødvendige juridiske dokumenter, herunder gældsbrevet, konverteringsaftalen og eventuelle yderligere dokumenter, der er nødvendige i henhold til lokale love og bestemmelser.

6. Få juridisk rådgivning: Det er afgørende at søge juridisk rådgivning fra en advokat med erfaring inden for venturekapital og finansieringsaftaler. De kan hjælpe med at sikre, at dokumenterne er i overensstemmelse med gældende love og beskytter både investorer og virksomheden.

7. Forhandle og godkend: Gennemgå og forhandle vilkårene med investorerne, og når alle parter er enige, godkendes og underskrives dokumenterne.

Kompleksiteten i Konvertible Lån:

Juridisk Struktur: Konvertible lån indebærer en kompleks juridisk struktur, der omfatter specifikke vilkår for konvertering til aktier, rentesatser, betingelser for tilbagebetaling og andre faktorer. Fejl i denne struktur kan have betydelige skattemæssige og finansielle konsekvenser.

Skattemæssige Implikationer: Skattekonsekvenserne ved konvertible lån kan variere afhængigt af
jurisdiktionen og gældende love. Det er vigtigt at forstå, hvordan beskatningen vil påvirke både
virksomheden og investorerne.

Investorens Interesser: Konvertible lån involverer normalt investorer, der ønsker at beskytte deres interesser og sikre, at de opnår den bedst mulige aftale. Dette kan føre til komplekse forhandlinger om vilkår og betingelser.

Konverteringsbetingelser: Betingelserne for konvertering af gælden til aktier skal defineres omhyggeligt for at undgå tvister og sikre, at investorer og virksomheden er enige om, hvordan og hvornår konvertering finder sted.

Rejsning af kapital gennem konvertible lån er altså en kompleks proces, der kan have betydelige konsekvenser for både virksomheden og investorerne. Det er klogt for virksomheder at konsultere deres revisor for at få professionel rådgivning og vurdering af, hvorvidt et konvertibelt gældsbrev er en god eller dårlig finansieringsstrategi i deres specifikke situation. Dette kan hjælpe med at sikre en vellykket og gavnlig kapitalrejsningsproces.

Hvorfor anvende konvertibelt gældsbrev?

Beslutningen om at bruge et konvertibelt gældsbrev til at indskyde midler i din egen virksomhed afhænger af flere faktorer, herunder din virksomheds specifikke økonomiske situation, dine personlige finansielle mål og din skatteposition.

Her er nogle overvejelser, der kan hjælpe dig med at beslutte, om et konvertibelt gældsbrev er den rigtige løsning:

  • Skattemæssige Fordele ved Tab: Hvis din virksomhed ikke klarer sig godt, og du lider et tab på det udlånte beløb, kan du normalt drage fordel af skattemæssige fradrag for dette tab. Dette kan give dig en vis skattefordel.

  • Potentiel Kapitalgevinst: Hvis din virksomhed lykkes og øger sin værdi, kan det konvertible gældsbrev konverteres til aktier til en lavere pris, hvilket potentielt kan føre til kapitalgevinster.

  • Skattemæssig Fleksibilitet: Konvertible gældsbreve giver dig mulighed for at tilbagebetale gælden skattefrit, hvis virksomheden har midlerne til det. 

Savner du økonomisk rådgivning og sparring?

Så lad os hjælpe dig med at finde den helt rigtige revisor til netop din virksomheds situation – helt uden at det koster dig noget.

I mere end 30 år har Revisormægleren rådgivet og hjulpet over 3000 danske virksomheder med at skifte til en ny revisor, som er et bedre match for deres virksomhed.

Vi samarbejder med en fast kreds af revisorer, som vi kender indgående. Samtidig sætter vi os grundigt ind i din virksomhed, så vi ved, hvad den har brug for.

Det er din sikkerhed for, at vi kan finde den helt rigtige revisormatch, som passer præcis til din virksomheds behov. Samt at skiftet sker nemt, gnidningsløst og ikke kræver en masse tid og ressourcer.

Resultatet er, at du får en stærk revisor i ryggen, så du nemmere kan udvikle og vækste din forretning til det, du drømmer om.

Læs også

Vil du have hjælp til at finde den helt rigtige revisor?

Så lad os finde det rigtige match!

Lad os starte med en kort samtale