fbpx

Krav om revisorerklæring i risikobrancher

del på

Nye krav fra Erhvervsstyrelsen medfører, at virksomheder i udvalgte brancher er pålagt at skulle have en revisorerklæring på deres årsrapport.

Undersøgelser viser, at virksomheder, der ikke benytter en godkendt revisor til udarbejdelse af deres årsrapport, har markant flere fejl i regnskabet end virksomheder, som benytter en godkendt revisor.

Erhvervsstyrelsen har bl.a. derfor indført nye krav om revisorerklæring i årsrapporten for virksomheder i udvalgte brancher, kaldet risikobrancher.

Hvilke brancher betegnes som risikobrancher?

Udvælgelsen af de særlige risikobrancher er baseret på data fra Skatteforvaltningen, der omhandler virksomheders fejl i deres indberetning af moms og skat. På baggrund af denne data, har Skatteforvaltningen vurderet, at disse brancher er særligt udsatte for fejl og mangler, når det kommer til årsrapport og indberetning af skat og moms.

De 11 brancher, der på nuværende tidspunkt er klassificeret som risikobrancher er:

 • Vejgodstransport
 • Flytteforretninger
 • Restauranter
 • Pizzarier, grillbarer, isbarer mv.,
 • Event catering
 • Anden restaurationsvirksomhed
 • Caféer, værtshuse, diskoteker mv.,
 • Databehandling, web-hosting og lignende serviceydelser
 • Webportaler
 • Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser
 • Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser.

 

Myndighederne vil hvert andet år vurdere listen over risikobrancher, ud fra virksomhedernes efterlevelse af reglerne og ny data fra Skatteforvaltningen. Det betyder at brancher både kan blive fjernet og tilføjet til listen i fremtiden.

De nye regler gælder for regnskabsår, der begynder 2023 eller senere. Reglerne omfatter virksomheder i regnskabsklasse B, der tilhører en klassificeret risikobranche, og to år i træk overskrider en nettoomsætning på 5 mio. kr.

Der er ikke fastlagt krav til, hvilken type erklæringer virksomheder i risikobrancher skal have. Dermed er det altså valgfrit, om erklæringen består af assistance, review, udvidet gennemgang eller revision.

Hvad er en revisorerklæring?

En revisorerklæring er en skriftlig erklæring fra en revisor, der angiver revisors vurdering af en virksomheds årsregnskab. Denne erklæring er en vigtig del af revisors arbejde og har til formål at give brugerne af regnskabet, såsom virksomhedens ejere, investorer, kreditorer, offentligheden og andre interessenter, tillid til regnskabets pålidelighed og nøjagtighed.

Revisorerklæringen indeholder normalt information om revisors ansvar og omfanget af revisionen. Den angiver også, om regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende regnskabsprincipper og lovgivning. Hvis der er uregelmæssigheder eller usikkerheder i regnskabet, vil revisoren angive disse i erklæringen.

Revisorerklæringer kan udelukkende laves af godkendte revisorer, altså registrerede og statsautoriserede revisorer.

De 4 typer af erklæringer er:

Assistance – Ved en assistance hjælper revisor ledelsen med at opstille årsregnskabet i henhold til lovgivningen. Ved en assistance giver revisor en erklæring uden sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet, da revisor ikke udfører kontroller af oplysningerne i regnskabet. En godkendt revisor kan dog ikke afgive en assistanceerklæring, hvis regnskabet indeholder åbenlyse fejl.

Review – Et review giver begrænset sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet. I et review tager revisor udgangspunkt i oplysninger fra ledelsen, og gennemgangen af regnskabet er primært baseret på analytiske handlinger og forespørgsler til ledelsen. Revisor foretager kun yderligere kontrol af oplysningerne, hvis analyserne og forespørgslerne giver anledning til det.

Udvidet gennemgang – Udvidet gennemgang giver begrænset sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet. I en udvidet gennemgang tager revisor udgangs- punkt i oplysninger fra ledelsen, og gennem- gangen af regnskabet er primært baseret på analytiske handlinger og forespørgsler til ledelsen. For at opnå yderligere sikkerhed i forhold til et review gennemfører revisor derudover en række specifikke supplerende handlinger.

Revision – En revision giver høj grad af sikkerhed for oplysningerne i års- regnskabet. Ved en revision fore- tager revisor analyser og forespørgsler til ledelsen samt relevante kontroller af væsentlige poster i regnskabet ved hjælp af f.eks. fysisk kontrol, observationer, indhentelse af eksterne bekræftelser med videre. Kontrollen af oplysninger udgør en stor del af arbejdet i en revision.

Skal du bruge en godkendt revisor til at afgive revisorerklæring, eller er du i tvivl om din revisor er godkendt?

Så lad os komme forbi dig til et gratis of uforpligtende revisortjek, hvor vi gennemgår din nuværende aftale og ser hvilke muligheder der er for din virksomhed.

I mere end 30 år har Revisormægleren rådgivet og hjulpet over 3000 danske virksomheder med at finde den bedste revisorløsning til netop deres behov.

Vi samarbejder med godkendte revisorer i hele landet, som vi kender indgående. Samtidig sætter vi os grundigt ind i din virksomhed, så vi ved, hvad den har brug for.

Det er din sikkerhed for, at vi kan finde det helt rigtige revisormatch, som passer præcis til din virksomheds behov. Samt at skiftet sker nemt, gnidningsløst og ikke kræver en masse tid og ressourcer.

Læs også

Vil du have hjælp til at finde den helt rigtige revisor?

Så lad os finde det rigtige match!

Lad os starte med en kort samtale