fbpx

Kørselsfradrag og skattefrie kørepenge – her er de nye satser og regler.

del på

Benzinpriserne er på kort tid steget markant, og Skatterådet har derfor ekstraordinært besluttet at hæve satserne for kørselsfradraget og skattefrie kørepenge.

Hvert år i november fastsætter Skatterådet satserne for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse (kaldet kørepenge i daglig tale) på baggrund af et estimat over det kommende års priser i forbindelse med at holde bil. Kørselstaksterne benyttes af de ca. 1,2 mio. danskere, som hvert år får fradrag for transport mellem hjem og arbejdspladsen eller dem, der får godtgjort erhvervsmæssig kørsel i egen bil.

De sidste måneder har de danske forbrugere oplevet en markant stigning i benzinpriserne. Dette har fået Skatterådet til at hæve satserne for og kørselsfradrag.

Hvornår kan du få kørselsfradrag?

Du kan få kørselsfradrag, hvis du har mere end 24 km til og fra arbejde (over 12 km hver vej). Du får fradrag for de dage, du reelt kører til og fra arbejde (altså ikke hjemmearbejdsdage, kursusdage, sygedage, orlov mv.).

Alle transportmidler giver kørselsfradrag, dvs. både bil, tog, bus eller cykel. Det eneste der tages med i beregningen, er altså; samlet antal km til og fra arbejde og antal dage du har rejst frem og tilbage.

Du kan få kørselsfradrag ved alle typer lønnet arbejde, du betaler AM-bidrag af. Det gælder fx også studiejob, lønnet praktik og løntilskudsjob.

Du kan dog ikke få kørselsfradrag, hvis:

  • din arbejdsgiver betaler transporten
  • du har fri bil til rådighed (firmabil)
  • du kører til og fra dit studie, da SU ikke tæller som løn
  • du kører til og fra ulønnet praktik.

 

Kørselsfradraget udbetales ikke, men indregnes i din årsopgørelse. Fradragets værdi er ca. 26 %, så hvis dit kørselsfradrag er 1.000 kr., sparer du ca. 260 kr. i skat.

Hvornår kan du få skattefri kørepenge?

Når en lønmodtager kører i sin egen bil i arbejdsgiverens tjeneste, påfører han sig selv en udgift. Når arbejdsgiveren skal dække denne, er der kun én vej, hvis det skal være skattefrit. Det skal være med en fast kilometersats, og en række betingelser skal være opfyldt.

Egen bil

Skattefrie kørepenge kan kun udbetales, når kørslen foretages i medarbejderens egen bil. Ægtefællers og samlevers bil betragtes som egen bil, dog skal samlevende have fælles økonomi.

Biler indregistreret i forældres navn kan anses som egen bil, men det skal kunne sandsynliggøres, at bilen reelt ejes af medarbejderen. Det kan ske med kontoudskrifter, som viser, at medarbejderen afholder alle udgifter vedrørende bilen.

Erhvervsmæssig kørsel

Skattefrie kørepenge kan kun udbetales for erhvervsmæssig kørsel.

Loven definerer det sådan:

  • Befordring mellem bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder.
  • Befordring mellem arbejdspladser.
  • Befordring inden for samme arbejdsplads.


For lønmodtagere med fast arbejdsplads betyder det første, at de ikke kan få udbetalt skattefrie kørepenge for kørslen mellem deres faste bopæl og arbejdspladsen. Eneste undtagelse herfra gælder ved jobskifte. Her giver reglerne mulighed for, at der kan udbetales skattefrie kørepenge for de første 60 dage.

For håndværkere – og andre med skiftende arbejdspladser – gælder 60 dages-reglen for hver byggeplads, de møder på. Er de typisk beskæftiget med kortvarige jobs under 60 dage, kan arbejdsgiver således fortsætte med at betale skattefrie kørepenge – også fra bopælen.

Ulønnet arbejde

Udbetaling af skattefrie kørepenge forudsætter i almindelighed, at kørslen sker i tilknytning til lønnet arbejde.

Hovedaktionærer, der ikke hæver løn i deres selskab, kan derfor ikke få udbetalt skattefrie kørepenge.

Medlemmer af bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende kan dog få skattefrie kørepenge, selvom de ikke er lønnede. Det samme gælder ulønnede frivillige i idrætsforeninger mv., som heller ikke er omfattet af 60 dages-reglen.

De nye satser

Reglerne for kørselsfradrag er uændrede, så der fortsat ikke er fradrag for de første 24 kilometer pr. dag mellem bopæl og arbejdsplads, uanset hvilket transportmiddel der benyttes. De pendlere, der er omfattet af de særlige regler om forhøjet kørselsfradrag i yderkommuner, får ikke nedsat satsen ved kørsel ud over 120 km.

De nye satser for kørselsfradrag: 

ÅrSats for kørsel 25-120 kmSats for kørsel over 120 km
2022 – gammel sats1,98 kr. pr. km0,99 kr. pr. km
2022 – ny sats fra 1. januar 20222,16 kr. pr. km1,08 kr. pr. km

De nye satser for skattefrie kørepenge:

ÅrFor de første 20.000 kmFor kørsel udover 20.000 km
2022 – hidtidige sats3,51 kr. pr. km1,98 kr. pr. km
2022 – ny sats gældende fra 1. maj3,70 kr. pr. km2,17 kr. pr. km

Godtgørelse for erhvervsmæssig befordring sættes op til 3,70 kr. pr. km. i forhold til de nugældende satser, hvor den erhvervsmæssige befordring kan godtgøres med op til 3,51 kr. pr. km. Det svarer til en stigning på 19 øre. Bemærk at denne ændring har virkning fra 1. maj 2022.

Læs mere om reglerne for kørselsfradrag og skattefri kørepenge

Hvis du har oplyst dit forventede kørselsfradrag for 2022 i din forskudsopgørelse, bliver det ikke automatisk ændret med den nye sats. Du kan lave en ny beregning i TastSelv for at få den rigtige sats med nu. Du kan også vente med at lave beregningen, til du skal oplyse kørselsfradrag på din årsopgørelse for 2022.

Har din revisor ikke rådgivet dig omkring kørselsfradrag og skattefrie kørepenge? 

Måske har du slet ikke en revisor, og ønsker en kompetent rådgiver? 

Ingen skal leve med en revisor, der ikke passer til deres virksomhed.

For den forkerte revisor kan bremse din virksomheds vækst og give dig problemer med SKAT og andre myndigheder. 

I mere end 30 år har Revisormægleren rådgivet og hjulpet over 3000 danske virksomheder med at skifte til en ny revisor, som er et bedre match for deres virksomhed.

Vi samarbejder med en fast kreds af revisorer, som vi kender indgående. Samtidig sætter vi os grundigt ind i din virksomhed, så vi ved, hvad den har brug for.

Det er din sikkerhed for, at vi kan finde den helt rigtige revisormatch, som passer præcis til din virksomheds behov. Samt at skriftet sker nemt, gnidningsløst og ikke kræver en masse tid og ressourcer.

Resultatet er, at du får en stærk revisor i ryggen, så du nemmere kan udvikle og vækste din forretning til det, du drømmer om.

Hvis du har spørgsmål og ikke er klar til at mødes med os endnu, så sidder vi klar ved telefonen til at besvare dine spørgsmål. 

Book en uforpligtende telefonsamtale – lige når det passer dig.

Læs også

Vil du have hjælp til at finde den helt rigtige revisor?

Så lad os finde det rigtige match!

Lad os starte med en kort samtale